Ready to Grow Your Business?

Sähköpostimarkkinointi on tehokas keino käynnistää myyntikeskustelu B2B-yrityksissä. Menestyksekäs B2B-sähköpostimarkkinointi vaatii korkealaatuisten kontaktilistojen käyttöä, oikeiden päättäjien tavoittamista sekä sopivan viestin välittämistä.

Näin teemme sähköpostimarkkinointia

Me tarjoamme B2B-yrityksille luotettavia ratkaisuja myynnin alkuvaiheeseen. Huolehdimme kontaktilistojen laatimisesta myyntitiimien puolesta ja luomme henkilökohtaisia sähköpostimarkkinointikampanjoita, jotka auttavat meitä tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita ensimmäisessä yhteydessä.

Tämä parantaa liidien laatua, täyttää myyntiputken kiinnostavilla myyntimahdollisuuksilla ja antaa myyntitiimille enemmän aikaa keskittyä tärkeimpiin asioihin.

Miksi valita sähköpostimarkkinointi?

Sähköpostimarkkinointi kustannustehokas tapa tavoittaa laajoja kohderyhmiä ja kohdentaa markkinointia tarkasti. Viestien automatisointi sujuvoittaa prosessia ja vähentää siihen tarvittavia resursseja.

Sähköpostimarkkinointi on vastaanottajaystävällisempi lähestymistapa kuin kylmäsoitto, sillä se ei häiritse vastaanottajaa, ja viestin vastaanottaja voi vastata siihen sopivana ajankohtana.

Erilaisten lähestymistapojen testaaminen ja vastausten seuraaminen on helppoa ja systemaattista sähköpostimarkkinoinnin avulla saadun datan perusteella.

Sähköpostimarkkinointi on myös yksi kustannustehokkaimmista tavoista lähestyä potentiaalisia asiakkaita, ja siihen tehty investointi yleensä maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

.

Projektisuunnitelma

1.

Sähköpostimarkkinoinnin aloitus edellyttää aina yhteistä aloituspalaveria.

Palaverin aikana käymme yhdessä läpi yrityksesi ihannekohderyhmän ja määrittelemme ne yritykset, joita haluamme kontaktoivan.

Yhdessä suunnittelemme myös, millaisella tavalla haluamme lähestyä potentiaalisia asiakkaita, millaista sävyä haluamme käyttää sähköpostiviesteissä ja mitä haluamme liidien kanssa tehdä, esimerkiksi palaveri tai ohjaus jennekin palveluun?

Sovimme käytännöntoimista, kuten yhteisen sähköpostilaatikon luomisesta ja kampanjan aloitusajankohdasta. Sähköpostimarkkinointi käynnistetään noin 2 viikon kuluttua aloituspalaverista.

2.

Aloituspalaverin jälkeen rakennamme kontaktilistat yhdessä sovitun kriteeristön mukaisesti.

Ennen varsinaisen sähköpostimarkkinoinnin aloittamista lähetämme teille kontaktilistat hyväksyttäväksi. Tässä vaiheessa voidaan poistaa esimerkiksi nykyiset asiakkaat tai muut yritykset, joita ei haluta kontaktoida.

3.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun, joka sisältää myös liidien välittämisen.

Kun kampanja on käynnissä, käsittelemme kaikki sähköpostiviestit puolestanne ja toimitamme ainoastaan lämpimät liidit myyjillenne. Tämä tarkoittaa sitä, että käymme läpi kaikki vastaukset, erottelemme potentiaaliset asiakkaat ja välitämme nämä tiedot suoraan myyjienne käyttöön.

Hoidamme myös yhteisen sähköpostilaatikon seurannan ja vastaamme kaikkiin saamiimme viesteihin, olipa vastaus sitten positiivinen tai negatiivinen. Näin varmistamme, että asiakkaanne saavat aina ammattitaitoista ja ystävällistä palvelua.

Positiivisia vastauksia, jotka välitämme myyjillenne, ovat esimerkiksi tarjouspyynnöt, palaveri tai kysymykset, jotka osoittavat kiinnostusta tarjottua palvelua tai tuotetta kohtaan. Näin varmistamme sen, että myyjillänne on käytössään vain laadukkaita liidejä, jotka voivat johtaa kauppaan.

4.

Kuukausittain raportoimme saavutetuista tuloksista.

Toimitamme kirjallisen raportin sähköpostimarkkinoinnin tuloksista joka kuukausi, jossa käymme läpi tärkeimmät mittarit, kuten sähköpostien avausprosentit, vastausprosentit ja saavutetut liidiprosentit.

Hinnoittelu

Kesto 1 kk / 100 yritystä

750 € / kk

Kontaktoidaan 100 yritystä kuukaudessa.

Lisä kontaktoinnit 35 € / kontakti.

Hinnat alv 0%